Radioactive Toy serwis Give me the freedom to destroy. Give me ...

Temat: NAWRÓT...znienacka:/ Kto z Was tak miał?
Genetyka Ostatnie osiągnięcia w zakresie genetyki i zaburzeń zachowania wskazują na związek między czynnikami genetycznymi i głównymi chorobami psychicznymi, takimi jak schizofrenia i choroby afektywne. Istnieją poważne dowody, że w etiologii chorób afektywnych dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne. Dość intensywnie bada się możliwości wykrycia markerów genetycznych które mogły by być testem diagnostycznym lub lepiej testem wskazującym które leki normotymiczne będą najbardziej odpowiednie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,15184,34217948,34217948,NAWROT_znienacka_Kto_z_Was_tak_mial_.htmlTemat: Dziedzicznosc schizofrenii cd
cytat, który mowi wyraźnie, że metody statystyczne (np. badania bliźniąt jednojajowych) są klasycznymi metodami badań genetycznych Badania genetyczne Badania genetyczne od kilku lat należą do głównego i dynamicznie rozwijającego się kierunku poszukiwań biologicznych uwarunkowań zaburzeń psychicznych, zwłaszcza schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych. W badaniach tych znajdują zastosowanie niemal wszystkie nowoczesne podejścia i techniki genetyki molekularnej. Wyniki dotychczasowych badań dostarczyły raczej ograniczonych informacji w porównaniu z danymi uzyskanymi wcześniej za pomocą klasycznych metod badań genetycznych (badania adopcyjne, badania asocjacji z markerami o ustalonym typie dziedziczenia).[1] Nie ulega obecnie wątpliwości, że w odniesieniu do obu wymienionych niehomogennych grup schorzeń psychicznych w grę wchodzi wielogenowy model dziedziczenia, przy czym ujawnianie się klinicznych przejawów choroby zależy również od wpływu czynników środowiskowych. [2] Coraz częściej poszukuje się genetycznych uwarunkowań (genów "kandydatów") określonych endofenotypów istotnych dla patogenezy schizofrenii lub zaburzeń afektywnych (zwłaszcza dwubiegunowych) lub takich, które mogą być "markerami" tej patogenezy.[1-5]
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33197,96821422,96821422,Dziedzicznosc_schizofrenii_cd.html


Temat: A to ? Podobno jp2
Obecność zmienionej a-synokleiny stwierdzono w ciałach Lewiego uznawanych za markera choroby Parkinsona. 2 stres oksydacyjny: zniszczeni kom. dopaminowych, wzrost ilości wolnych rodników. Wolny rodnik hydroksylowy (OH-) powstaje w reakcji Fentona: Fe2+H2O2RFe3+OH-+OH-....
Źródło: topranking.pl/1172/a,to,podobno,jp2.php


Temat: Dziedzicznosc schizofrenii cd
Z podręcznika genetyki:www.piw.pl/fragmenty/drzewo_zdrowia.htm Rozdział 13. Choroby psychiczne i alkoholizm Depresja (depresja jednobiegunowa) Depresja dwubiegunowa Genetyczne podłoże depresji jedno- oraz dwubiegunowej Schizofrenia Dziedziczenie i genetyczne podłoże schizofrenii Leczenie schizofrenii Alkoholizm Trochę na temat dziedziczenia, ale przedewszystkim na temat zmian w mózgu osób chorych na schizofrenię: www.poradnikmedyczny.pl/mod/archiwum/624_neuroobrazowanie_psychiatrii.html [i][b]Badania na pomocą MRI pacjentów schizofrenicznych ujawniły anomalie struktur mózgowych. Ilościowe badania wolumetryczne wykazały, że pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii mieli w porównaniu ze zdrowymi osobami oraz z pacjentami z I rzutem choroby afektywnej znacznie mniejszą objętość istoty szarej lewego tylno-górnego zakrętu skroniowego z zaznaczoną asymetrią pomiędzy dwiema półkulami ... przeprowadził ponad 3 lata trwające badania, mające na celu ustalenie cech właściwych dla schizofrenii w obrazie MRI mózgu osób chorych. W tym badaniu oprócz pomiarów ilościowych uwzględniono też jakościowe (intensywność sygnału). Analizując obraz struktur mózgu, które mają prawdopodobny związek z kształtowaniem psychopatologii schizofrenii (płaty skroniowe, grzbietowo-boczna kora przedczołowa), stwierdzono: 1. wzrost objętości komór bocznych i redukcję objętości płatów skroniowych i hipokampa 2. ... i zdrowymi w zakresie pozostałych okresów przedczołowych. W 1998 roku wykorzystano badanie rezonansu magnetycznego dla potwierdzenia tezy, że pacjenci ze schizofrenią oraz zaburzeniami afektywnymi mają częściej niż zdrowe osoby powiększoną jamę ... w schizofrenii. MR zmienił spojrzenie na mechanizmy działania leków w psychiatrii. Przez wiele lat zakładano, że wpływają one na chemię i fizjologię lecz nie na strukturę mózgu. Ostatnie doniesienia sugerują, że neuroleptyki zmieniają objętość jąder podstawy. Po dwóch latach leczenia chorych na schizofrenię neuroleptykami typowymi średnia objętość zwojów podstawy zwiększyła się, a po ekspozycji na atypowe neuroleptyki zmniejszyła się. Nietypowym sposobem wykorzystania MRI było wyjaśnienie hipotezy, że zmiany strukturalne mózgu widoczne w MRI mogą być markerem genetycznej skłonności do zachorowania na schizofrenię. W tym celu badanie przeprowadzono w grupie osób chorych na schizofrenię oraz u ich bliskich z rodzin, w których ta choroba występuje wielokrotnie. W rodzinach gdzie schizofrenia występuje wielokrotnie osoby ze schizofrenią oraz „domniemani nosiciele” odznaczają się od innych krewnych i niespokrewnionych osób z grupy kontrolnej powiększeniem komór bocznych i komory III oraz ogólnie mniejszą objętością mózgu. Zmiany te mogą być markerem genetycznej skłonności do schizofrenii.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33197,96821422,96821422,Dziedzicznosc_schizofrenii_cd.html